Geographical Index
Credit Reports for Companies in Montenegro
METALPLAST DP
MPM Drustvo Za Trgovinu, Zastupanje I Posredovanje Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Pro Horeca d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju Trgovinu I Usluge Luxor Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Niksic
Maxim Investment d.o.o. - Podgorica
Drustvo Za Inzenjering, Gradevinarstvo i Investicije "Golden Estate" d.o.o. Podgorica
Drustvo za Servisiranje i Registraciju Motornih Vozila "Jaz Express" d.o.o - Budva
JUGOSLAVENSKA OCEANSKA PLOVIDBA AD
Akcionarsko Drustvo Kombinat Aluminijuma Podgorica - Podgorica
MONTEX DD
MONTENEGRO EXPRESS DD
INTERSPED DP
Pima d.o.o.
Ministarstvo Prosvjete i Nauke
S&T Crna Gora doo
Semper Drustvo Za Proizvodnju Trgovinu I Usluge D.O.O
Lega Prom d.o.o.
ABS - Agro Biznis Sistem d.o.o
Siskovic D.O.O Preduzece Za Obradu Kamena
Samms d.o.o.
Knjaz d.o.o.
Drustvo Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Export Import Euro Door D.O.O. Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Baypharm" Za Promet, Transport I Usluge, Export- Import Cetinje
Astral Pool D.O.O.
Drustvo Za Trgovinu I Usluge, Proizvodnju I Inzenjering, Export- Import Carine d.o.o. Podgorica
Monte Adria Broker-Diler, Ovlasceni Ucesnik Na Trzistu Hartije Od Vrijedmosti A.D.
Volvox d.o.o.
Radpromet Drustvo Za Trgovinu Na Veliko I Malo I Usluge Herceg Novi
"Neckom" Drustvo za Trgovinu i Usluge d.o.o. Niksic
Drustvo Za Promet I Usluge, Export-Import Stevanic & Petrovic Company D.O.O. Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Promet Roba I Usluga "Norma" D.O.O. - Budva
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Zetagradnja" Podgorica
Drustvo Za Trgovinu I Promet Roba I Uluga "Decordom" D.O.O. - Podgorica
SECURITY GUARD MONTENEGRO DOO
MERCUR SYSTEM AD
OLYMPUS BANK SC
CELEBIC DOO
Holla Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu - Igalo
PROGRESS BANK (AC)
DONZE D.O.O.
AD MJESOVITO
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju , Promet I Usluge Export - Import "Flotalba " - Podgorica
Terza d.o.o.
Drustvo Za Promet Roba I Usluga "SlobSar&Cok"Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu, Budva
Milla-Impex Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge D.O.O. - Ulcinj
Vrm Montecarne d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import "Sloen" D.O.O. - Kotor
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Ital Ceramic Group" - Podgorica
Mianja d.o.o. Cetinje
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export - Import "DN Popovic" d.o.o. Podgorica
Drustvo za Promet Roba I Usluga "Norma Co" D.O.O. Budva
Drustvo Za Transport Putnika I Robe U Vazdusnom Saobracaju Montenegro Airlines A.D. Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju,Promet I Sluge, Export-Import Velmont d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Veletrgovinu,Usluge,Export-Import "DMD Delta" d.o.o. Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "K&M Sistem" Za Proizvodnju Promet I Usluge, Export-Import, Niksic
Integra d.o.o. Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Export - Import Podgorica
"Linea Media" Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Konsalting I Menadzment Poslove Podgorica
Lustica Development ad Tivat
Drustvo Za Izgradnju, Trgovinu I Usluge Lindner d.o.o. Tivat
Drustvo Za Usluge I Promet Zio-Line d.o.o.
Drustva Za Proizvodnju, Promet I Usluge Flux Pro d.o.o.- Podgorica
Drustvo Za Inzenjering, Proizvodnju, Usluge I Trgovinu "Elink Group" d.o.o. Kotor
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge DFS
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export-Import Unique Stone d.o.o. - Podgorica
Drustvo Za Promet, Trgovinu I Usluge "Dekoriva - Co" D.O.O. - NiksIc
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu za Promet i Usluge "Vujacic Company" - Podgorica
Vatrooprema d.o.o. Podgorica
Termosistem d.o.o.
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Biotel Andrijevica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge "Nivel Stovariste Djurovic" d.o.o. Podgocica
Privatna Veterinarska Ustanova "Montvet" Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu PM 4.1 doo Tivat
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Shoekinky" d.o.o. Budva
"VH-Montenegro" Drustvo za Proizvodnju, Trgovinu i Usluge d.o.o. - Niksic
Nova Knjiga d.o.o. Podgorica
Food-M Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu - Podgorica
Via Paradiso D.O.O. DrusTvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Export - Import Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu General Electric Montenegro Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu Medical Solutions
Drustvo Za Projektovanje I Izgradnju, Niskogradnju, Hortikulturu i Putnu Signalizaciju Export-Import Alfa Project d.o.o.
Telemont d.o.o., Za Proizvodnju, Inzinjering, Projektovanje, Usluge i Promet Podgorica
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge, Export-Import Haus Majstor d.o.o.
Medica d.o.o. za Proizvodnju, Trgovinu na Veliko i Malo, Export - Import Podgorica
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU "DOBRA PRICA" BUDVA
QBIK d.o.o. Podgorica
Alya International Trading Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu, Podgorica
Drustvo s Ogranicenom Odgovornsocu Sportina - Podgorica
Stabilis Investment D.O.O.
Kips Kvalitet i Poslovna Sigurnost Drustvo Za Proizvodnju i Promet Roba i Usluga d.o.o. Podgorica
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge "Meso-Promet" d.o.o. Bijelo Polje
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge Export-Import "Milden" d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Telekomunikacije "Mtel" doo Podgorica
Poslovno Drustvo Za Proizvodnju,Promet I Usluge Sincommerce d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Dizajn, Marketing I Graficku Djelatnost Studio Mouse d.o.o. Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu Aqua Casa Kotor d.o.o.
Drustvo Za Proizvodnju Promet I Usluge "Uno-NK" D.O.O. - Niksic
Uniprom Drustvo Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Spoljnu Trgovinu, Usluge U Transportu I Turizam D.O.O. Niksic
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu Voli trade d.o.o. za promet i usluge export - import - Podgorica
Pingvin d.o.o. Za Trgovinu, Proizvodnju I Usluge - Kotor
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Tehno Max" - Podgorica
Drustvo za Promet Roba i Usluge Export - Import "Chic" doo Podgorica
D.O.O."Gradjacomerc" za Export-Import Unutrasnji Promet Saobracaj, Ugostiteljstvo i Turizam Ulcinj
Cungu & Co d.o.o. za Proizvodnju, Promet Roba i Usluga, Export-Import, Ulcinj
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Autocommerce MV" - Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge "Bar-Kod" d.o.o. Podgorica
Montenegro Airlines Doo
TRENDEX
ELMAG INTERNATIONAL
PODGORICKA BANKA AD
Crnogorski Telekom A.D.
Neksan d.o.o.
Ministarstvo Zdravlja, Rada in Socijalne Zastite
Saicaf Mont Doo
Drustvo"Grbo-Mnm" D.O.O. Za Unutrasnju I Spoljnu Trgovinu - Herceg Novi
Neworld Montenegro doo
M.V.E Adriatika
"Martex" d.o.o. za Trgovinu, Proizvodnju, Turizam i Usluge u Oblasti Prometa Cetinje
SZR Aurora Mobili Ulcinj
"Varona Trade" D.O.O. Za Promet Roba I Usluga, Export- Import - Ulcinj
Dr. Trade d.o.o.
Castellana Co d.o.o. Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju,Promet Roba I Usluga, Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju,Promet I Usluge, Export-Import "Volvox" D.O.O. Podgorica
LIKOS MONTENEGRO DOO
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export - Import D.O.O. Koja Company Podgorica
AGROKOMBINAT "13 JUL" AD
HERMETIK DOO
Calgo MN d.o.o. Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Export-Import - Podgorica
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD
Drustvo za Proizvodnju, Promet Roba i Usluga Gomi Mont doo Bar
KOVING M DOO
UNIPRED DOO
"Kod Petrovica" Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge Bar
Conto T d.o.o. DrusTvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proivzodnju, Promet Roba I Usluga - Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export - Import "New Fjord Developments" Petrovac
D.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import "Paradise Bay Resort" - Petrovac
Drustvo Za Proizvodnju Promet I Usluge Export-Import "Meditas" d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge "Imperijal" d.o.o. Bijelo Polje
Primato P Drustvo Za Proizvodnju, Trgovinu I Usluge d.o.o. Herceg Novi
13 Jul - Plantaze A.D. Podgorica
Sangreal d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge - Bar
Drustvo Za Proizvodnju I Promet Roba I Usluga Export-Import "Krisma Motors" Podgorica (under the liquidation procedure)
Home Systems Drustvo Sa Ogranicenomo Odgovornoscu
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Hemomont" za Proizvodnju Farmaceutskih Proizvoda Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge Sumico d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge "Nivel" d.o.o. Podgorica
"Le Duchesse M" D.O.O. Za Poslovne Usluge, Promet Export-Import - Budva
S&T-Crna Gora d.o.o. Podgorica
Drustvo Ogranicene Odgovornosti Za Trgovinu "NTC" - Niksic
Drustvo Za Proizvodnju I Promet Proizvoda I Usluga "Formal" D.O.O.-Podgorica
Crnagoraput A.D.
Dajkovic Co Namos D.O.O Za Proizvodnju Promet Roba I Usluga, Export - Import, Podgorica
Zeljezara Niksic ad
Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo, Ogranak (Dio Stranog Drustva) Podgorica
"Centrometal" D.O.O. Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export - Import, Podgorica
Drustvo Za Trgovinu I Usluge "World Trade Services" d.o.o. Bar
PREKOOKEANSKA PLOVIDBA AD
SMIBEX PREDUZECE ZA TRGOVINU, TRANSPORT, TURISAM,
INDUSTRIAIMPORT INDUSTRIAIMPEX DD
Tehno Put d.o.o.
Mont Fides d.o.o.
SOUR INDUSTRIAIMPORT RO SPOLJNA TRGOVINA
Industrija Piva I Sokova Trebjesa a.d.
Shop Commerce International d.o.o.
M-Ter. Comerc d.o.o.
Drustvo Za Promet Roba I Usluga Nikic d.o.o. Podgorica
Bosteg Trade Doo
Mercantura Doo
Odyssee Gradnja d.o.o. - Bar
Drustvo Za Spoljnu I Unutrasnju Trgovinu, Zastupanje, Posredovanje, Inzenjering I Usluge "Businessmontenegro" Podgorica
Zandoni D.O.O. Za Trgovinu, Export-Import, Ugostiteljstvo, Turizam, Saobracaj I Usluge - Ulcinj
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Servisiranje I Promet "Frigoelektro" - Podgorica
E CHARTER BUSINESS BANK (SC)
ANOTECH CARBON TECHNOLOGY-PROCESSING AND MANAGEMENT LTD
Drustvo Za Unutrasnju I Spoljnu Trgovinu , Inzenjering , Medjunarodnu Spediciju, Proizvodnju I Turizam "Yu Briv" Kotor
MONTENEGROBANKA AD PODGORICA
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju Promet I Usluge "Technoclima Mare" - Herceg- Novi
DKS Comerc Drustvo Za Proizvodnju, Trgovinu, Ugostiteljstvo, Promet Roba I Usluga - Tivat
FABRIKA KOZA POLIMKA
Preduzece Za Proizvodnju Export-Import Promet I Usluge Fab Live D.O.O. - Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju Promet Roba i Usluga Export-Import Nall International d.o.o. Podgorica
INTERSTATE LTD
Multilevel D.O.O.
COMBIS DOO
Duvanski Kombinat Podgorica Ad
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju,Promet I Usluge "Pantomarket" Herceg Novi
Satellite Broadband Service Network Montenegro d.o.o.
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Mikro - Mont D.O.O. - Bijelo Polje
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Prowellness Montenegro" - Podgorica
Cobra System Za Proizvodnju, Inzinjering, Unutrasnju I Spoljnu Trgovinu d.o.o. Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju Promet I Usluge Export - Import Hajdana, Cetinje
Trgovinsko Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Jugobicikl-Promet" Podgorica
Arti Company d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export - Import Ulcinj
Fadis d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge Bar
Adria Travel d.o.o. Budva
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import "LL Korac" D.O.O. - Podgorica
Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora d.o.o. Podgorica
Objekta d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import - Tivat
Megal Co Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju Promet I Usluge Export-Import Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju Promet I Usluge Export-Import Tring d.o.o. Podgorica
Jednoclano Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Trgovinu I Usluge, "B.S.B. Company" Cetinje
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Export-Import "Inveraqua"- Cetinje
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import Paradise Properties - Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export - Import PM Holding Podgorica
DrustTvo Sa Ogranicenom OdgovornoscCu Za Trgovinu I Usluge Polydec-Montenegro - Podgorica
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge Export-Import "Donkovic" d.o.o. Kotor
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import Pin Montenegro, d.o.o.
Stadion d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet, Export-Import Turizam I Usluge Tula Company d.o.o. Ulcinj
Akcionarsko Drustvo za usluzne djelatnosti u vazdusnom saobracaju Aerodromi Crne Gore Podgorica
Pahmont Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export-Import - Cetinje
D.O.O. Tehno Plus Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export-Import Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Enterex" za Proizvodnju, Promet Roba i Usluge, Export - Import, Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Expres Bau Berane
Drustvo Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga D.O.O. Keni - Com Bar
Lamex Commerce d.o.o. Za Usluge I Promet Podgorica
D.O.O. Metropolis Co Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Trgovinu I Usluge "Vuksic" D.O.O. - Kotor
Adriatic SBS d.o.o. - Tivat - Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu
D.O.O. Matino-Company Bijelo Polje
Drustvo Za Gradjevinarstvo, Proizvodnju I Promet, Export-Import TosMil d.o.o. Podgorica
Drustvo za, Usluge, Trgovinu, Export - Import "Sloen Plus" D.O.O. Kotor
Desetka Berane d.o.o.
"MWD" doo Podgorica
"Ljetopis Stars" d.o.o. - Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu Truffles GP d.o.o. Tivat
"San Francisko" d.o.o. za Proizvodnju, Promet i Usluge, Export-Import
Drustvo za Proizvodnju i Promet Roba i Usluga "Entext" d.o.o. Podgorica
Privredno Drustvo za Trgovinu i Usluge "Mercator-Cg" d.o.o. - Podgorica
Drustvoza Trgovinu na Veliko i Malo "Skorpion" d.o.o Herceg Novi
Projektovanje, Izvodenje Radova i Promet "Ening" d.o.o. Niksic
Drustvo Za Trgovinu, Spediciju, Marketing, Proizvodnju I Usluge Export- Import Cerovo d.o.o. Bar
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu za Proizvodnju, Promet i Usluge "Montefish" Tivat
D.O.O. Temas Lighting Drustvo Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Podgorica
D.O.O. Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export-Import Novi Volvox - Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Puratehnik - Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu Gold Nera d.o.o. Podgorica
QQustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Hemomont" za Proizvodnju Farmaceutskih Proizvoda Podgorica
QQmi Red-D d.o.o. Podgorica
Društvo Sa Ogranicenom Odgovornošcu Za Promet, Izgradnju I Eksploataciju Mreže Mobilnih Telekomunikacija Telenor d.o.o.
Drustvo za Proizvodnju, Trgovinu i Usluge "Roaming Montenegro" d.o.o. Niksic
GLOBAL PROJECT DOO PODGORICA
Lutrex d.o.o. Podgorica
S T E F A N I 91 d.o.o. za Izdavacku Djelatnost, Promet Roba I Usluga, Danilovgrad Curilac bb
Granit & Mermer d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge - Ulcinj
ASCUS Drustvo za Trgovinu i Posredovanje d.o.o. Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Kidzone" Podgorica
Drustvo "Zozeta" D.O.O. Za Gradjevinarstvo Trgovinu I Ugostiteljstvo I Usluge Herceg-Novi
EKO - PER d.o.o. za Proizvodnju i Distribuciju Izvorske Vode - Savnik
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "ETG Grupa" d.o.o. - Podgorica
"Bemax" d.o.o. Podgorica
Superlab Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu Niksic
Drustvo Za Promet Roba I Usluge Planika - Montenegro D.O.O. Niksic
Drustvo Za Proizvodnju i Usluge "Svicomm" d.o.o. Budva
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge, Export-Import "Sindarela Commerce" d.o.o. Podgorica
Iberdrola Ingenieria Y Construccion S.A., Spanija- Dio Stranog Drustva Iberdrola Ingenieria Y Construccion Montenegro
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export Import Euro Tehnika MN D.O.O. Podgorica
Elektroprivreda Crne Gore A.D.
Drustvo za Proizvodnju i Promet Proizvoda i Usluga "Sirex" doo Podgorica
MONTEX DD
EUROPEAN ASIATIC TRADE AND INVESTMENT
Desant doo
D.O.O."Enel PS CG" za Projektovanje, Proizvodnju Servis i Izvodenje Elektrotehnickih Instalacija i Postrojenja Podgorica
DRVO IMPEX DP -Correct
Mermer a.d. Danilovgrad
IMOBILIA CC BUDVA
Daido Metal Kotor a.d.
JP RUDNIK UGLIJA PLJEVLJA
TREBJESA AD
AGENCIJA CRNE GORE ZA PRESTRUKTURISANJE I STRANE
LOVCEN OVERSEAS SHIPPING LTD
Drustvo Za Spoljnu I Unutrasnju Trgovinu I Usluge "Hermes" d.o.o. Podgorica
Zeljeznica Crne Gore a.d.
Alpine Podgorica d.o.o.
Lola Food D.O.O.
Drutvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Lady M - Niksic
Golijanin Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge d.o.o. Budva
Drustvo Za Proizvodnju I Promet Roba I Usluga "Entext" D.O.O. Podgorica
New Mont d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import - Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export - Import "Feal Crna Gora"- Podgorica
Pamex - Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju I Promet Roba I Usluga Export-Import - Kotor
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Promet Roba I Usluga La Catalogue Bar
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import Donator D.O.O. Podgorica
PROMONTE GSM DOO
DOO FAGAR MONTENEGRO
TRANS PETROL DOO
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export-Import "J & J Company" d.o.o. - Podgorica
KNEZEVIC DOO
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Niksen-Trade-Cavor" Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import - Kotor
D.O.O. Za Promet Robe Na Veliko I Malo, Turizam I Gradjevinarstvo "Concordia-Comerc" Ulcinj
PROKROM DOO
Doo "Drvomont" Drustvo Za Proizvodnju I Promet Roba I Usluga - Kotor
Drustvo "Termotehna Montenegro" d.o.o. Za Trgovinu -Herceg-Novi
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge "NP Company" d.o.o.
Drustvo Za Proizvodnju Promet I Usluge Export - Import "Cepting" D.O.O. Podgorica
Poen Doo
"Telemont" d.o.o., Za Proizvodnju, Inzinjering, Projektovanje, Usluge I Promet Podgorica
Koti - Trade d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Uslusne Djelatnosti, Trgovinu, Ugostiteljstvo I Proizvodnju "J & N Popovic" doo
Kavaric Group D.O.O.
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge "NP Company" d.o.o.
Drustvo za Proizvodnju Promet i Usluge Export - Import Zeta Trade d.o.o. Podgorica
Aqualia Infraestructuras Montenegro (Aim) d.o.o. Pljevlja
Hit Montenegro Hoteli Casina, Turizam - Drustvo Sa Ogranicenom Odgovoroscu - Budva
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Promet, Izgradnju I Eksploataciju Mreze Mobilnih Telekomunikacija "Telenor" D.O.O
Drustvo Za Promet I Usluge, Export-Import "Vezuv" d.o.o. Podgorica
Point d.o.o Za Proizvodnju Promet I Usluge, Export-Import Podgorica
Hard Discount Lakovic d.o.o. - Podgorica
"Eko - Per" d.o.o. za Proizvodnju i Distribuciju Izvorske Vode - Savnik
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju I Promet Gradjevinskim Materijalom "Cim Commerc"Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import "Habitat" d.o.o. Podgorica
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU "NEPTUN" PLJEVLJA
Tapacir Kurti d.o.o Ulcinj
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export- Import Darma d.o.o.- Podgorica
Izonet Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu za Unutrasnju I Spoljnu Trgovinu I Usluge, Export-Import - Podgorica
Drustvo Za Inzinjering, Promet Roba I Usluga "IBIS" D.O.O. Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Kim Tec Cg" - Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Klima M Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju I Promet Roba I Usluga Entext D.O.O
Drustvo "Black Mountain Trust" d.o.o. za Proizvodnju i Promet Roba i Usluga, Herceg Novi
DruTvo za Proizvodnju, Promet i Usluge, Expert- Import "Emorf" d.o.o. Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "Azmont Investments" Herceg Novi
Drustvo za Unutrasnju i Spoljnu Trgovinu "Boskovic" d.o.o. Budva
"Likaprom" Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Grafo Group Podgorica
3M-Makarije D.O.O.
Flystar Flight Support doo Podgorica
Stamparija Obod - Cetinje A.D.
Drustvo Za Trgovinu, Ugostiteljstvo, Turizam I Usluge "Golbi" d.o.o. Podgorica
Energogroup d.o.o. Inzenjering, Gradnju I VoðEnje Investicionih Projekata Podgorica
Bar Trade d.o.o. - Bar
Interproduct d.o.o.
Tv Centar Djecevic D.O.O. Podgorica, Drustvo Za Proizvodnju I Promet Roba I Usluga, Export-Import Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Trgovinu I Usluge Vuksic d.o.o.
MD Trade Društvo Sa Ogranicenom Odgovornošcu Za Proizvodnju Promet I Usluge - Podgorica
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT TV CENTAR DJECEVIC D.O.O. PODGORICA
AD Fabrika Stocne Hrane Spuz - Danilovgrad
Zeleni Vrtovi Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Trgovinu Na Veliko I Malo I Usluge, Export - Import
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO ŠKORPION D.O.O. HERCEG NOVI
Drustvo Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga Ledo d.o.o. Podgorica
Golden Gate d.o.o. Za Unutrasnji I Spoljni Promet Roba I Usluga Tuzi
Doding Društvo Sa Ogranicenom Odgovornošcu Za Proizvodnju, Gradevinarstvo, Projektovanje, Trgovinu I Usluge – Podgorica
FARMALAB D.O.O.
HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA
Osmi Red-D d.o.o. Podgorica
Panonka d.o.o. za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo, špediciju i usluge
Bonesa d.o.o. za Proizvodnju, Promet i Usluge Bar
13 Jul Plantaze A.D. Podgorica
Drustvo za Trgovinu i Usluge ARDUA d.o.o. Bar
Drustvo za Trgovinu, Export-Import i Usluge "Expo Commerce" d.o.o. Kotor
Drustvo za Promet, Proizvodnju i Usluge "Okov" d.o.o. - Podgorica
"Tosmil Hidraulik" d.o.o. za Proizvodnju, Promet i Usluge Export-Import - Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju Promet I Usluge Export-Import Stratus d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Unutrasnju I Spoljnu Trgovinu I Morsku Akvakulturu Cogimar d.o.o. Kotor
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge "ComTrade Distribution" d.o.o. Podgorica
Društvo Sa Ogranicenom Odgovornošcu Za Proizvodnju, Promet I Usluge Fidelitas Pharm d.o.o. Bar
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Lager" - Podgorica
Drustvo Za Trgovinu I Usluge "K & K Electronics Montenegro" d.o.o. Bar
Ribnica Commerce d.o.o. Za Proizvodnju, Inzenjering, Promet Roba I Usluga Podgorica
Stav d.o.o.
Golden Gate d.o.o. Za Unutrasnji I Spoljni Promet Roba I Usluga Podgorica
Tarbuk Group d.o.o. Za Proizvodnju, Usluge I Trgovinu Export - Import, Podgorica
Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge "Mercator-CG" d.o.o. - Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge Export-Import Cotobella - Cetinje
Preduzece Za Posredovanje, Promet I Usluge "Pop-Fruit" D.O.O. Podgorica
Mont Valeri Drustvo Za Proizvodnju, Trgovinu I Usluge D.O.O. Podgorica
Farmont M.P. d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import Podgorica
Drustvo Za Telekomunikacije "Mnnews" d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Promet I Usluge, Export-Import "Proxima" D.O.O. Podgorica
Carpetland Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu - Podgorica
Drustvo za Trgovinu na Veliko Farmaceutskim Proizvodima "Glosarij" d.o.o. - Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export - Import Knezevic Plus Doo Tivat
Panto Distribucija d.o.o. - Podgorica
B.K. - Commerce d.o.o. Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu Toscelik Alloyed Engineering Steel Niksic d.o.o. Niksic
Arnica Montana Drustvo Za Proizvodnju I Promet d.o.o. - Budva
Uniprom Pekara Drustvo Za Proizvodnju, Trgovinu I Usluge d.o.o. - Niksic
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornocscu "Start Design Studio" - Bar
Preduzece "Tim Kop" Za Medjunarodnu Spediciju, Promet Roba I Usluga d.o.o. Podgorica
Drustvo Za Promet Nekretnina "Monteverdi" d.o.o.- Kotor
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu "T- Commerce" - Podgorica
Drustvo s Ogranicenon Odgovornoscu "Hemko" za Proizvodnju, Promet i Usluga, Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju, Promet I Usluge "T - Mobile" d.o.o. Podgorica
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu, Export-Import Adv-Centar - Podgorica
Tach Montenegro Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu - Kotor
Vadaviro Comp d.o.o za Proizvodnju, Promet i Usluge, Export-Import Podgorica
Drustvo za Proizvodnju, Promet i Usluge, Export-Import "Haus Majstor" d.o.o. - Podgorica
"Stylos" Preduzece za Proizvodnju, Medjunarodnu i Unutrasnju Trgovinu d.o.o. Podgorica
Aqualia Intech, S.A. - Dio Stranog Drustva - Pljevlia
Drustvo za Proizvodnju, Promet, Uvoz-Izvoz i Usluge "Ramel" d.o.o. Niksic
Drustvo za Proizvodnju, Promet Roba i Usluga Export-Import "Kuca Hemije" d.o.o. Podgorica
WTWS Doo Budva
Zilatex d.o.o. Podgorica
Fru Monte Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export-Import Podgorica
Drustvo Za Proizvodnju Promet I Usluge Export-Import Meditas d.o.o. Podgorica
"Eko - Per" d.o.o. za Proizvodnju i Distribuciju Izvorske Vode - Savnik
Drustvo Za Trgovinu, Promet I Usluge Farmegra d.o.o. Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Ataco - Trgovina i Zastupanja" Danilovgrad
Mesna Industrija "Goranovic" d.o.o. - Niksic
Drustvo Za Proizvodnju, Promet Roba I Usluga, Export-Import Montcarton d.o.o. Podgorica
"Eurozox" Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu za Proizvodnju, Promet i Usluge, Export - Import - Danilovgrad
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu za Proizvodnju Promet i Usluge, Export-Import "Next Auto" Podgorica
Drustvo sa Ogranicenom Odgovornoscu "Veletex" doo Podgorica
Drustvo za Proizvodnju, Trgovinu i Usluge "Legasistem" D.O.O. - Herceg Novi
Domaca Trgovina d.o.o. Podgorica
Zrnozit d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge, Export- Import, Cetinje
"Medica" d.o.o. za Proizvodnju, Trgovinu na Veliko i Malo, Export - Import Podgorica
DOO "Water Group" Kolasin
Pro File Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu - Podgorica
Bonesa d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge Bar
Drustvo sa Ograncenom Odgovornoscu Simsic-Montmilk za Proizvodnju, Promet i Usluge, Export - Import Danilovgrad
Amfoods d.o.o. Podgorica